ainu

ชาวไอนุ  เป็นชนพื้นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะฮอกไกโด เกาะซาฮาลิน และเกาะคูริล  ชนเผ่าไอนุนี้ยังมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งลี้ลับอีกทั้งยังมีความผูกพันกับธรรมชาติ  พวกเขามีความเชื่อว่า  สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น  ต้นไม้  สัตว์  หรือสิ่งอื่นใด  ล้วนแล้วแต่เกิดจากการจำแลงกายของพระเจ้าลงมาทั้งสิ้นเพื่อปกปักรักษามนุษย์ทั้งหลายให้อยู่รอดปลอดภัย  ดังนั้น  วิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่าไอนุจึงใกล้ชิด กับธรรมชาติ  พวกเขาทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการทำการเกษตร หาปลาและล่าสัตว์  แม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มที่นำมาสวมใส่ก็ล้วนแล้วแต่ทำมาจากหนังสัตว์แลการทอจากเส้นใยพืชทั้งสิ้น

ชนเผ่าไอนุจะถักทอเสื้อผ้าไว้ใส่เองจากต้นไม้ที่มีในท้องถิ่น  เช่น  ต้นทีเรีย  ลักษณะเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง  เส้นใยของต้นไม้ชนิดนี้สามารถนำมาถักทอให้เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้  ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถพบได้ดาษดื่นในเมือง   ฮอกไกโด  อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเสื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยต้นเอล์ม  จะมีสีขาว  ถ้าหากอยากได้สีอื่นก็นำสีจากธรรมชาติของพืชชนิดอื่นมาย้อมตามต้องการได้

เสื้อผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก  คือ  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากหนังหมี  เนื่องจากบริเวณที่ชาวไอนุอาศัยอยู่นั้นมีอากาศที่หนาวเหน็บ  ตลอดจนการที่พวกเขาใช้หมีเซ่นสังเวยต่อเทพเจ้าอยู่เสมอ  จึงทำให้มีหนังหมีมาตัดเย็บเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้น  พวกเขายังสามารถนำส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ชนิดอื่นมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้อีก  เช่น  ขนและหนังนก  หนังสุนัข  หนังกวาง  หนังแมวน้ำ  หรือแม้แต่หนังปลาแซลมอนก็ยังสามารถนำมาตัดเย็บเป็นรองเท้าได้อีกด้วย  ส่วนเครื่องประดับชนิดอื่นนั้น  ชนเผ่าไอนุที่เป็นผู้หญิงจะต้องสวมผ้าโพกศีรษะ มีสร้อยคอ  สร้อยแขนและต่างหูที่ทำขึ้นมาจากลูกแก้ว  ส่วนชนเผ่าไอนุที่เป็นชายนั้นจะต้องไว้หนวดเครา  และพวกอาวุธติดตัวที่เป็นดาบสั้นอยู่เสมอ

ชาวไอนุจะมีชุดประจำชนเผ่าที่เรียกว่า  อัตตุชิ  ซึ่งพวกเขาจะใช้สวมใส่ทั้งในชีวิตประจำวันและงานสำคัญต่าง ๆ  โดยชุดอัตตุชินี้ก็จะถักทอมาจากเส้นใยจากธรรมชาติเช่นเดียวกับเครื่องนุ่มห่มอื่น ๆ อัตตุชินี้จะมีลักษณะคล้ายกับชุดกิโมโน  แต่จะมีลักษณะการทอและลายปักที่แตกต่างและสะดุดตาแต่งต่างจากกิโมโน  แสดงให้เห็นชัดเจนถึงวัฒนธรรมประเพณีของไอนุที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์

Comments are closed.