ainu

ชนเผ่าไอนุ เป็นชนเผ่าโบราณที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ว่ากันว่าพวกเขาอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในเกาะฮอกไกโดยาวนานกว่าหมื่นปีก่อนที่จะมีชนเผ่าอื่น ๆ ในญี่ปุ่นเสียอีก ดังนั้นสถานที่ในเมืองฮอกไกโดจะเป็นภาษาไอนุเสียส่วนมาก เช่น ซัปโปโร่ ที่แปลว่า แม่น้ำอันไหลผ่านที่ลุ่ม เป็นต้น จนกระทั่งชาวญี่ปุ่นอพยพมาจากเกาะฮอนชูเข้ามาอยู่ในฮอกไกโด จึงทำให้ชนเผ่าไอนุถูกกลืนกินวัฒนธรรมดั้งเดิมไปเสียสิ้น ปัจจุบันแทบจะหาชนเผ่าไอนุแท้ ๆ ไม่เจอแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเห็นว่าควรอนุรักษ์ชนเผ่าดั้งเดิมโบราณนี้ไว้ จึงได้มีการสร้างหมู่บ้านไอนุจำลองขึ้นที่เรียกว่าไอนุวิลเลจ (Ainu Village ) เพื่อแสดงให้เห็นเรื่องราวของชนเผ่าไอนุ ทั้งการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว

ไอนุวิลเลจ (Ainu Village ) แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองชิราโออิ แถบทะเลสาบโปโรโตะ ที่เมื่อถึงฤดูหนาวทะเลสาบแห่งนี้จะหนาวเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งเลยทีเดียว โดยผู้ที่จะเข้าชมต้องเสียค่าเข้า ผู้ใหญ่ 750 เยน นักเรียนมัธยมปลาย 550 เยน นักเรียนมัธยมต้น 450 เยน นักเรียนประถม 300 เยน นอกจากนั้นยังมีโบรชัวร์รายละเอียดของการเข้าชมทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ด้านหน้าทางเข้ามีรูปปั้นเทพเจ้าที่ชาวไอนุนับถือตั้งตระหง่านอยู่ บริเวณรอบ ๆ จะมีร้านขายของที่ระลึกในแบบฉบับของชาวเผ่าไอนุ ทั้งงานแกะสลัก งานถักทอผ้า งานจักสาน ถัดไปจะมีกรงเลี้ยงหมีสีน้ำตาลและสุนัขที่ชนเผ่าไอนุมีความเชื่อว่า สัตว์เหล่านี้จะเป็นทูตแห่งสวรรค์ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อคุ้กกี้และอาหารมาให้หมีได้

ถัดจากนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวเผ่าไอนุ ทั้งเสื้อผ้าที่ทำมาจากหนังสัตว์ เสื้อผ้าที่ถักทอมาจากเส้นใยพืช เครื่องดนตรีประจำเผ่า ถัดมาจะเป็นภาพวาดที่แสดงชาวเผ่าไอนุที่แตกต่างจากชาวญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง ชนเผ่าไอนุผู้ชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่ มีหนวดเครายาว ส่วนผู้หญิงนั้นจะนิยมการสักรอบริมฝีปากเป็นสีดำเพื่อแสดงความพร้อมว่าเธอออกเรือนได้แล้ว

นอกจากนั้นในทุกชั่วโมงจะมีการบรรยายและแสดงการดำเนินชีวิตในรูปแบบของชนเผ่าไอนุ เช่น การเต้นรำ การเล่นดนตรีพื้นเมือง การทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คุณได้เห็นวิถีชีวิตของชนเผ่าโบราณของประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศญี่ปุ่นอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงชนเผ่าอันยิ่งใหญ่แต่ครั้งอดีตอย่างชนเผ่าไอนุนั่นเอง

Comments are closed.