ainu

ฮอกไกโด เป็นชื่อจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ซึ่งมีความใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากเกาะฮนชู มีเชื่อเดิมคือ เอะโซะ บริเวณรอบ ๆ เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยโดยมีฮอกไกโดตั้งอยู่ศูนย์กลาง ส่วนเมืองหลวงของที่นี่คือซัปโปโร่ ฮอกไกโดเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นจัด มีหิมะปกคลุมอยู่ราว 4-6 เดือนเลยทีเดียว ช่วงที่หนาวที่สุดคือฤดูหนาวจะมีอุณภูมิต่ำได้ถึง -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิจะกำลังสบายโดยอยู่ที่ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างมาก มีทัศนียภาพอันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักตากอากาศที่นี่ ส่วนภูมิประเทศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา ผู้คนก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ด้วยความที่มีพื้นที่ราบน้อยทำให้มีประชากรอยู่น้อยเพียงราว 5 ล้านคนเท่านั้น โดยประชากรส่วนมากอพยพมาจากเกาะฮนชูราว 100 ปีก่อน และมีชนเผ่าเก่าแก่โบราณที่ปักหลักอยู่ที่นี่ ชนเผ่านั้นชื่อว่า ชนเผาไอนุ
ชนเผ่าไอนุ หรือที่ออกเสียงตามภาษาญี่ปุ่นว่า เอโนะ แปลเป็นไทยได้ว่า มนุษย์ ว่ากันว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ฮอกไกโดนี้มายาวนานนับหมื่นปี นานกว่าที่จะมีผู้คนอื่น ๆ มาอาศัยอยู่บนประเทศญี่ปุ่นเสียอีก โดยพวกเขาอพยพมาจากดินแดนอันหนาวเหน็บที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งอย่างอลาสก้าและรัสเซีย ชาวชนเผ่าไอนุจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าชาวญี่ปุ่นทั่วไป และมีการนับถือผี ศรัทธาและมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับ ไม่มีการศึกษาเล่าเรียน ไม่มีภาษาเขียนเป็นของส่วนตัว มีเพียงภาษาพูดเอาไว้สื่อสารกัน พวกเขาทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืชผักต่าง ๆ ทางการเกษตร และออกล่าสัตว์ทะเลในช่วงที่ทะเลไม่เป็นน้ำแข็ง ส่วนเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ใช้นั้นก็ทำมาจากหนังสัตว์ บางส่วนก็ถักทอจากเส้นใยพืช ซึ่งแปลกแตกต่างกับชาวญี่ปุ่นส่วนมากโดยสิ้นเชิงตรงที่เทคโนโลยีอันล้ำหน้า ส่วนชาวไอนุยังคงยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของพวกเขา จึงทำให้พวกเขาโดนดูถูกและไม่เป็นที่ยอมรับจากชาวญี่ปุ่นด้วยกันในบางครั้งว่างมงาย ล้าหลัง
ปัจจุบันชาวชนเผ่าไอนุจริง ๆ เหลืออยู่น้อยมาก เพราะถูกความทันสมัยและก้าวล้ำของเทคโนโลยีกลืนให้ไปใช้ชีวิตแบบชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปเสียแล้ว แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมจิตวิญญาณในความเป็นไอนุอยู่ ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งเสริมให้อนุรักษ์หมู่บ้านและชนเผ่าแห่งนี้ไว้ รวมทั้งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาชนเผ่าอันเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างชนเผ่าไอนุแห่งนี้ด้วย

Comments are closed.