ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์โปโรโทโคทัน หมู่บ้านไอนุ

Porotokotan Museum

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ สำหรับพิพิธภัณฑ์โปโรโทโคทัน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไอนุ ของประเทศญี่ปุ่น จัดแสดงถึงความเป็นมาของคนพื้นเมืองในหมู่บ้านไอนุ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียกว่า Porotokotan คือ ภาษาของคนในชนเผ่าไอนุ เป็นหมู่บ้านที่ต้องอยู่ริมทะเลสาบ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ โดยจะจำลองหมู่บ้านบริการใกล้เคียงกัน 5 แห่ง ตั้งบริเวณแนวชายฝั่งทะเลสาบ โพโรโตะ ( Poroto )  สวยงาม น่าเที่ยวมากๆ

 museum

พิพิธภัณฑ์โปโรโทโคทัน ( Porotokotan Museum ) ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นมาอันยาวนาน ได้รับความนิยมจากผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมมากทุกวัน ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ บ้านแต่ละหลังที่จัดแสดงมีความแตกต่างกันพอสมควร ทั่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าไอนุ ซึ่งจะมีการจำลองพิธีกรรมต่างๆ ทุกชั่วโมง ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและรับรู้ถึงคนในอดีตอย่างชัดเจน เช่น การเต้นรำ การละเล่น และชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวัน เป็นต้น

 Carvings

งานแกะสลักและศิลปะที่จัดแสดงมีความสวยงาม จะมีให้เยี่ยมชมทุกอย่าง โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  หากต้องการเข้าไปสัมผัสกับหมู่บ้านไอนุ บนเกาะฮอกไกโด สถานที่อันดับต้นๆ ที่คุณต้องสัมผัสด้วยตนเอง ร่วมกิจกรรมมากมาย รับรองว่า จะต้องประทับใจทุกคนอย่างแน่นอน

Food

อาหารพื้นบ้านที่น่ากิน ซึ่งทาง พิพิธภัณฑ์โปโรโทโคทัน หมู่บ้านไอนุ จะมีต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ชมงานเย็บปักถักร้อย วิถีแห่งชาวไอนุที่สมบูรณ์แบที่สุด เข้าถึงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง ที่อาศัยอยู่ริมเกาะทะเลสาบทุกชนเผ่า นอกจากนี้ ยังสามารถพบกับพืชพันธ์นานานาชนิดที่มีความสวยงาม และไม่เหมือนที่ไหน

ติดตามแผนที่ท่องเที่ยวบนเกาะฮอกไกโด และซื้อของฝากกลับบ้าน โดยจะมีร้านจำหน่ายมากมายในสถานที่ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีราคาที่ไม่แพงมากนัก ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆอีกมากมาย